Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Η Ομιλία της Υπεύθυνης τομέα μεταναστευτικής πολιτικής της Δημοκρατικής Συμμαχίας, κ. Έλενας Αντωνοπούλου στο 3ο Προσυνέδριο του Κινήματος για τα Αγροτικά, στη Λάρισα, το Σάββατο 9 Απριλίου 2011.Ομιλία Έλ. Αντωνοπούλου στο 3ο Προσυνέδριο


Ομιλία Ε. Αντωνοπούλου στο 3ο Προσυνέδριο

Κυρία Πρόεδρε,
Κύριε Πρόεδρε της οργανωτικής επιτροπής,
Φίλες και φίλοι,
Σύμμαχοι,
Ο Αγροτικός Τομέας δεν αποτελεί απλά μια οικονομική δραστηριότητα που συγκρίνεται με άλλους τομείς της οικονομίας.
Ο Αγροτικός Τομέας έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα, αφού περά από οικονομικές  διαστάσεις έχει και άμεση σχέση με το φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον και με τον τρόπο ζωης στο μεγαλύτερο τμήμα της Επικράτειας.
Η χώρα χρειάζεται μία αγροτική πολιτική που θα τροφοδοτεί την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή με αρωγούς τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και τους νέους Καλλικρατικούς Δήμους.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας σήμερα εξακολουθεί να είναι  η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και η απώλεια αγορών που συνεπάγεται και απώλεια εισοδήματος.
Η κατάσταση θα ήταν χειρότερη χωρίς τις επιδοτήσεις από την ΚΑΠ και χωρίς τα φτηνά εργατικά χέρια των οικονομικών μεταναστών
Ο Αγροτικός χώρος έχει ιδιαίτερη εθνική σημασία.
Βασική επιδίωξή μας πρέπει να  είναι η ουσιαστική βελτίωση της οικονομικής θέσης των κατοίκων στις αγροτικές περιοχές  και η άμβλυνση της διαφοράς σε επίπεδο ευημερίας μεταξύ της υπαίθρου και των ανεπτυγμένων αστικών κέντρων.
Με αυτό τον τρόπο θα συγκρατηθεί ο πληθυσμός ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές και θα υπάρξει ανάπτυξη του εθνικού χώρου.
Tα  προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι   περιοχές αυτές  είναι πολλά  : Η καλλιέργεια της γης γίνεται ακόμη χειρονακτικά ,  και εκεί  όπου υπάρχει  τουρισμός δεν ασχολούνται όλοι οι κάτοικοι με αυτόν. Η  αγροτική παραγωγή  αποδίδει λίγα και με μεγάλο κόπο και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι άλλη οικονομική ανάπτυξη υπάρχει στα τουριστικά χωριά του Πηλίου και άλλη στα ορεινά χωριά της Φθιώτιδας . Και οι δύο περιοχές όμως θεωρούνται ορεινές.
Τα βουνά είναι τόποι εμπειριών και ιδιαίτερα τα "ιερά βουνά" που βοηθούν στην κατανόηση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση", Οι κορυφές των βουνών που συγκέντρωναν τα σύννεφα της βροχής και τους κεραυνούς ή εκτόξευαν ηφαιστειακούς καπνούς και λάβα προκαλούσαν το δέος και γινόταν  συχνά η κατοικία των θεών ή ο χώρος της συνάντησής τους με τους εκλεκτούς του ανθρώπινου γένους. Στα βουνά κατέφευγαν και καταφεύγουν οι καλλιτέχνες αναζητώντας την έμπνευση, οι στοχαστές την πνευματική ανάταση, οι μάγοι - γιατροί τα θεραπευτικά βότανα, αλλά και οι κοινοί άνθρωποι την ηρεμία και την αναζωογόνηση.
Τα βουνά και τα ορεινά οικοσυστήματα είναι πηγές πρώτων υλών, τροφοδότες των υδάτινων αποθεμάτων καθώς και περιοχές με μεγάλη βιολογική και πολιτισμική ποικιλότητα, όπως άλλωστε αναγνωρίζει και η επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα βουνά η οποία ζητά τη διεύρυνση του δικτύου των ορεινών προστατευόμενων περιοχών σ' ολόκληρο τον πλανήτη και παροτρύνει τα κράτη - μέλη του ΟΗΕ να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα για την ανάπτυξη του ορεινού τους χώρου σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.
Η σημασία της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων είναι όμως κάτι που δεν έχει γίνει επαρκώς κατανοητό στην Ελλάδα, την πιο ορεινή χώρα της Ευρώπης, ενώ οι οποιεσδήποτε "αναπτυξιακές" επεμβάσεις στον ορεινό της χώρο αποσκοπούν κυρίως στην εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων των πεδιάδων και των πόλεων
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η  Ελλάδα δεν είχε ποτέ μια εθνική πολιτική ανάπτυξης του ορεινού χώρου. Η έλλειψη αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής σήμερα που ο πληθυσμός των ορεινών περιοχών που αντιστοιχούν στο 58,3% της έκτασης της χώρας είναι μόλις το 18% του συνολικού πληθυσμού της. Η ανάπτυξη του ορεινού χώρου δεν μπορεί να είναι αποσπασματική ή αποκλειστικά προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση του μαζικού  τουρισμού υπάρχουν και οι ανάγκες των κάτοικων. Αξιοσημείωτο είναι να αναφέρουμε ότι οι  Γάλλοι απέκτησαν τον πρώτο νόμο για τις ορεινές περιοχές το 1860.
Η εθνική πολιτική της  Ελλάδας  για τις ορεινές περιοχές   αποτελεί κυρίως υιοθέτηση της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής, όπως αυτή περιγράφεται στην αναθεωρημένη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου. Έτσι στην Ευρώπη  για την αντιμετώπιση του φαινομένου εγκατάλειψης του ορεινού χώρου και την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών εφαρμόζονται μέτρα, όπως αυτό των εξισωτικών αποζημιώσεων για την αντιστάθμιση του εισοδήματος των παραγωγών, λόγω των φυσικών μειονεκτημάτων των περιοχών που  καλλιεργούν, παρέχονται αυξημένα κίνητρα για την εγκατάσταση νέων αγροτών στις ορεινές περιοχές και προβλέπονται αυξημένες ενισχύσεις και επιδοτήσεις για εγκατάσταση επιχειρήσεων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Παράλληλα ενθαρρύνεται η επέκταση των δραστηριοτήτων των αγροτών και σε άλλους τομείς, όπως είναι οι μικρές βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων Η προοπτική  ανάπτυξης του αγροτουρισμού εμφανίζεται στις πολιτικές για την «ανάπτυξη» κάθε ορεινής περιοχής, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες φυσικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περίπτωση.
Η αλήθεια είναι ότι η γεωργία υπήρξε ο τομέας της οικονομίας με τις καλύτερες προοπτικές από την  ένταξη της χώρας μας στην τότε ΕΟΚ Δυστυχώς όμως  αυτές δεν ικανοποιήθηκαν και διαχρονικά την μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που ασχολήθηκαν με τη διασπάθιση των πόρων  για κομματικές σκοπιμότητες  χωρίς να δημιουργήσουν  αναπτυξιακό αποτέλεσμα στην γεωργία με ότι αυτό συνεπάγεται και για τις ορεινές περιοχές.
Έτσι οι περιφέρειες της χώρας μας που στηρίζονται κυρίως στον αγροτικό τομέα είναι από τις φτωχότερες της ΕΕ ,ενώ στις αγορές της Ευρώπης σπάνια συναντά  κάνεις γεωργικά προϊόντα ελληνικής προέλευσης. Αντίθετα στην Ελλάδα βρίσκεις αγροτικά προϊόντα από όλο τον κόσμο ακόμη και από χώρες της Λατ. Αμερικής
ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
-Χρειάζεται νέο ξεκίνημα, χρειάζονται  νέες ιδέες, νέοι θεσμοί απαλλαγμένοι από τα βάρη του παρελθόντος και τις αδυναμίες, ιδιαίτερα  του δημόσιου τομέα
-Η πολιτική για την ορεινή οικονομία πρέπει  να υπηρετεί περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς σκοπούς.
-Ένα ζωτικής σημασίας έργο  είναι η κατασκευή έργων συγκέντρωσης νερού στις ορεινές περιοχές ώστε να μην φεύγουν ανεξέλεγκτα μεγάλες ποσότητες  στη θάλασσα , σήμερα που το  νερό είναι πολύτιμο.
-Άμεση επίλυση του ιδιοκτησιακού  καθεστώτος των δασών και των δασικών εκτάσεων που ταλαιπωρεί ακόμη και σήμερα πολλούς ιδιώτες στα δικαστήρια και εμποδίζει και την αξιοποίηση τους. Ο ρόλος των δασικών υπηρεσιών είναι η δασοπονία και όχι η εμπλοκή τους σε δικαστικές διαμάχες με τους πολίτες.
-Ενίσχυση των προγραμμάτων  ανάπτυξης του ορεινού τουρισμού σε περιοχές που το μέτρο δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί.(χιονοδρομικός, φυσιολατρικός κλπ)  και κάθε μορφή εναλλακτικών δράσεων
- Ενίσχυση κινήτρων  για την ανάπτυξη ορεινών βιοτεχνιών ανάλογα με τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα που παράγει η κάθε περιοχή
(ξύλο, κάρβουνο, πέτρα κλπ)
-Επιπλέον στήριξη του θεσμού των γυναικείων  συνεταιρισμών όπου έχουν αποδείξει ότι στις περιοχές που δραστηριοποιούνται έχουν κάνει θαύματα , δημιουργία εκεί όπου δεν υπάρχουν και πιστοποίηση των προϊόντων τους στους ήδη υπάρχοντες (ISO.HACCP).
Ο αγροτουρισμός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Γίνεται όμως  αποσπασματικά  και μέχρι πριν λίγο καιρό υπήρχε  σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείου Γεωργίας και Υπουργείου Τουρισμού.
-Βελτίωση των βοσκότοπων στα ορεινά, οριστικός διαχωρισμός από τις δασικές εκτάσεις και ρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που ακόμη ταλαιπωρεί τους πολίτες.
- Προστασία της πανίδας και δημιουργία καταφυγίων άγριας ζωής
-Σε περιοχές που δεν υπάρχουν ,δημιουργία χώρων διαμονής
-Πρέπει να συνεχιστεί το καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης στις ορεινές περιοχές όταν μεταβιβάζεται ο κλήρος στα νεοτέρα μέλη της οικογενείας,
Ενώ βασικό κίνητρο είναι η  χρηματοδότηση των νέων αγροτών κάτω από 40 ετών στις ορεινές και μειονεκτικές  περιοχές. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός  θα προκύψει  αν στηριχθεί σε νέους ανθρώπους, που το αγροτικό τους επάγγελμα όμως θα πρέπει να είναι συνειδητή επιλογή τους.
Επιπλέον κίνητρα
-Να  απλοποιηθούν οι διαδικασίες(γραφειοκρατία)
-Να υπάρξει συνεχής κατάρτιση πάνω στα προϊόντα που καλλιεργούν
- Επιπλέον φορολογικές ελαφρύνσεις  για  επενδύσεις (εγκατάσταση, κτίσιμο κατοικίας, αγορά γης, κλπ)
-Πίστωση με ευνοϊκούς όρους  και ακόμη και μεγαλύτερη μείωση της τιμής των οικοδομικών αδειών για κατοικίες
-Η εγκατάλειψη της υπαίθρου κάνει την Ελλάδα φτωχότερη και μικρότερη.
Το αγροτικό πρόβλημα για να επιλυθεί αποτελεσματικά θέλει ολοκληρωμένες δράσεις, κατάλληλα προσαρμοσμένες στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Η εφαρμογή μιάς κοινωνικής πολιτικής στον αγροτικό τομέα για τις ορεινές περιοχές, σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία. Είναι απαράδεκτο  σήμερα  σε μεγάλους ορεινούς  δήμους να μην υπάρχει  ένας γιατρός, να μην υπάρχουν  αστυνομικοί σταθμοί, ή να κλείνουν  εκεί που η αστυνόμευση είναι απαραίτητη , ιδιαίτερα σε περιοχές με  μεγάλο αριθμό  οικονομικών μεταναστών.
Επίσης είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα ταμείο θεομηνιών για τις ορεινές περιοχές. Ο κάθε ορεινός δήμος δεν μπορεί να γίνεται επαίτης της περιφέρειας κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη. (με αφορμή και τις κατολισθήσεις στο Πήλιο). Είναι ανάγκη  να πούμε την αλήθεια στους αγρότες,  και να μην αντιμετωπίζουμε τον αγροτικό κόσμο μόνο σαν δεξαμενή ψήφων. Πιστεύουμε ότι η χώρα μας διαθέτει τους φυσικούς και ανθρωπίνους πόρους που μπορούν να στηρίξουν μία ολοκληρωμένη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην ύπαιθρο.
Εκείνο που χρειάζεται είναι η πολιτική ηγεσία που θα το οραματιστεί και θα το τολμήσει. Μόνο  τότε θα ατυχούμε την ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα για μια  καλύτερη Ελλάδα με ισόρροπη ανάπτυξη ,και μια  ισχυρή περιφέρεια.
Κυρία πρόεδρε,
Επιτρέψτε μου πριν να εγκαταλείψω αυτό το βήμα να πω δύο λόγια μέσα από την καρδιά μου. Γιατί όπως λέει κι ο Πλάτωνας ο δρόμος δεν είναι στον ουρανό ο δρόμος είναι στην καρδιά.
Θυμάμαι ήμουν 12 χρόνων το 1974 όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο με τον εθνάρχη Καραμανλή στην Ελλάδα. Από τότε και όταν τα άλλα κορίτσια κολλούσαν στα τετράδια τους αυτοκόλλητα με τραγουδιστές και λουλούδια, εγώ κολλούσα αυτοκόλλητα της ΝΔ. Έκανα το ίδιο για όλους τους αρχηγούς  της παράταξης για την όποια είμαι υπερήφανη που την υπηρέτησα, γιατί ήταν αυτή που άλλαξε τη μορφή της νεότερης Ελλάδας. Αν και Θεσσαλή στήριξα με πάθος  τον Κώστα Καραμανλή γιατί ήταν νέος και είχε όραμα και αυτό ήταν το ζητούμενο. Οι συνθήκες όμως άλλαξαν, Ο κόσμος μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές  μας ζήτησε να αλλάξουμε  και το ζητάει καθημερινά.  Κι αυτό το καταλάβατε πρωτη  εσείς και εμείς σας ακολουθούμε.
Σήμερα είμαι ακόμη πιο υπερήφανη γιατί μιλάω και πίσω μου είναι η ελιά και αυτό το σήμα είναι η συνέχεια του ιστορικού πυρσού, γιατί σήμερα ακολουθώ κάτι καινούργιο  που πρόεκυψε από εσάς, από εμένα, από όλους μας, από τα χιλιάδες μέλη που έχουν κάνει αυτό το κίνημα να είναι ποτάμι που τρέχει και παρασύρει στο διάβα του όλο και περισσότερους.
Τέλος είμαι περήφανη που έχω για αρχηγό μου τη ΝΤΟΡΑ  μία λαμπρή πολιτικό που μας έκανε εθνικά υπερήφανους, που πάντα υπηρέτησε την παράταξη στα δύσκολα από την πρώτη γραμμή, και στάθηκε στυλοβάτης σε όλους τους αρχηγούς όταν άλλοι ιδιοτελείς και πολιτικοί γυρολόγοι έφυγαν, αφήνοντας πίσω τους συντρίμμια τα όποια κουβαλούν μέχρι σήμερα μαζί τους που ξαναγύρισαν, και θα τα κουβαλούν για πάντα , γιατί η ιστορία δεν ξαναγράφεται.
Για ένα είμαι βέβαιη ότι η πρόεδρος μας θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην πατρίδα μας στο εγγύς μέλλον.

Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους τους Συμμάχους & Συμμαχήτριες  

Ιδρυτικό μέλος Δημοκρατικής Συμμαχίας Χρήστος Α. Κατσαρός
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
Δήμος Σιντικής Σερρών
Δημοτικό Διαμέρισμα Λιβαδιάς
 Σας παρακαλώ γράψτε αν θέλετε το σχόλιο σας;   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου