Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Συγκινητική ομιλία του ΑΜΕΑ, κ. Δ. Δρογίδη, Σχολικού Συμβούλου στο 2ο Προσυνέδριο της Δημοκρατικής Συμμαχίας στη Θεσσαλονίκη (Εισήγηση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες)
Δείτε παρακάτω την Εισήγηση για τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες του Δ. Δρογίδη, Σχολικού Συμβούλου, στο 2ο Προσυνέδριο της Συμμαχίας στη Θεσσαλονίκη.
Ομιλία Δ. Δρογίδη στο 2ο Προσυνέδριο

Αναζητώντας το σύγχρονο πλαίσιο του 21ου είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε χώρο στην κάθε κοινωνική ομάδα για να βρει το «στίγμα» της στο σύγχρονο κόσμο. Έτσι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον χωρίς τους αποκλεισμούς του παρελθόντος. Ένα 10% των ανθρώπων που ζουν στην Ελλάδα έχουν κάποια αναπηρία. Βασική προϋπόθεση σε μια ευνομούμενη πολιτεία είναι η ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών της κοινωνίας, έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους.
Αυτό μπορεί να συμβεί εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στο σύγχρονο περιβάλλον με λειτουργικούς εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης στα δημόσια κτήρια. Αυτή η επιλογή είναι μια στάση ζωής που σέβεται τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Αντίστοιχη πρόσβαση πρέπει να υπάρχει στο ψηφιακό περιβάλλον, αφού η κοινωνία μας διαθέτει πολλές μορφές πληροφόρησης κι επικοινωνίας. Η πληρέστερη κι αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ θα δώσει τη δυνατότητα και σ'αυτή την κοινωνική ομάδα να συμμετέχει ουσιαστικά στο κοινωνικό οικοδόμημα, μέσα στη φιλοσοφία ότι κανείς δεν περισσεύει.
Η παροχή υπηρεσιών από τα δημόσια ιδρύματα προς τους πολίτες αποτελεί μια άλλη παράμετρος που είναι ένας δείκτης ποιότητας ζωής. Επομένως η προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας επιβάλλει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και στα ΑΜΕΑ (καθώς και στο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον). Αυτή η τακτική δεν αποτελεί προνόμιο αλλά δικαίωμα για την ισότιμη και ευέλικτη παρουσία του κοινωνικού πλαισίου.
Η πολιτεία οφείλει να παρέχει ανταποδοτικά οφέλη για αξιοπρεπή διαβίωση των ΑΜΕΑ όπως φοροαπαλλαγές επιδόματα μέσα από ένα σύστημα που θα πιστοποιεί ότι αυτά πηγαίνουν στα πρόσωπα που έχουν διαπιστωμένη ιδιαιτερότητα που τα εντάσσει σ' αυτή την κοινωνική ομάδα. Η οικογένεια που έχει μέλος ΑΜΕΑ θα πρέπει να απολαμβάνει τα ανταποδοτικά οφέλη, αφού η καθημερινή διαβίωση ενός ΑΜΕΑ αυξάνει τα λειτουργικά έξοδα του οικογενειακού προϋπολογισμού.
Η παραχώρηση πλεονεκτημάτων στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον (μητέρα / πατέρα / σύζυγο / παιδί) σε ζητήματα εργασιακά – πρόσληψη, παροχή βραχυχρόνιων αδειών – αποτελεί μια προτεραιότητα του κοινωνικού κράτους απέναντι στα άτομα που είναι ΑΜΕΑ
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η κατάρτιση των οικογενειών, μέσα από δημόσιους φορείς, σε ζητήματα πρακτικής φροντίδας των ατόμων, αλλά και ψυχολογικής στήριξης κι ενσωμάτωσης στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Η αναγνώριση της διαφορετικότητας και η δυνατότητα συμμετοχής των ανθρώπων – εκτός απ΄ όσους πάσχουν από βαριές ασθένειες – στα κοινωνικά δρώμενα αποτελεί το καλύτερο κίνητρο κοινωνικοποίησης.
Η παροχή αυξημένης φροντίδας σε άτομα που δεν έχουν οικογενειακό/ υποστηρικτικό περιβάλλον και η δημιουργία συνθηκών για μια αξιοπρεπή διαβίωση βοηθά στην άρση των ανισοτήτων και την παροχή ίσων ευκαιριών από την πολιτεία.
Η δυνατότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης σ' ένα σύγχρονο σύστημα διδασκαλίας, που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση στη γνώση είναι προϋπόθεση για όλους. Έτσι τα ΑΜΕΑ πρέπει να έχουν την ευκαιρία μέσα από μια ευέλικτη εκπαιδευτική διαδικασία να απολαμβάνουν τα εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα μέσα σε ένα πολυτροπικό εκπαιδευτικό πλαίσιο σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, που θα σέβεται τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η κατάκτηση ενός τίτλου σπουδών ή η κατάρτιση σε προγράμματα της αγοράς εργασίας αποτελεί βασικό κίνητρο για την κοινωνική ενσωμάτωση και τη συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία.
Δημιουργία νέου κλάδου ασφάλισης για την μακροχρόνια φροντίδα, των ατόμων που έχουν προσωρινά ή μόνιμα ανάγκη βοήθειας στο σπίτι (όπως έγινε στην Γερμανία) ο οποίος να βοηθά και την οικογένεια χρηματικά αλλά και με τεχνογνωσία και στήριξη. Το ποσό που αποδίδεται στην οικογένεια για χρηματοδότηση επαγγελματικής φροντίδας –συμπεριλαμβανομένης Βοήθειας στο σπίτι– θα μπορεί να αξιοποιείται και από την ίδια –π.χ. από συζύγους – με αντίστοιχη παροχή τεχνογνωσίας, πιστοποίηση και αναγνώριση του/της συζύγου ως του προσώπου που παρέχει την σχετική βοήθεια. Στην Γερμανία το ποσοστό εισφοράς είναι 1% ενώ η συνεισφορά των συνδικάτων ήταν μέσω της οικειοθελούς κατάργησης 1-2 αργιών.
Η αλλαγή της κοινωνίας και η πορεία της στην 3η χιλιετία επιβάλλει μια συνολική επανατοποθέτησή της σε πολλά πράγματα. Πρωταρχικό της καθήκον είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου κοινωνικού πλαισίου που αξιοποιεί όλες τις κοινωνικές ομάδες, χωρίς αποκλεισμούς και προσφέρει ευκαιρίες σε όλον τον κόσμο. Μια κοινωνία πολυπρισματική είναι μια κοινωνία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπου όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε στο καθημερινό «γίγνεσθαι».
Αυτή η συμμετοχή προϋποθέτει προσφορά σε κάθε κοινωνική ομάδα με βάση της ανάγκες της, που θα της δώσει την ευκαιρία να ενεργοποιηθεί και να γίνει παραγωγική στο σύνολο της κοινωνίας. Η κοινωνική μέριμνα αποτελεί πρόκληση σε έναν κόσμο που λειτουργεί με τους νόμους της αγοράς, ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί η προσφορά σε ομάδες του πληθυσμού που αντιμετώπισαν – και αντιμετωπίζουν – την κοινωνική προκατάληψη.
Η αλλαγή νοοτροπίας, πέρα από το γεγονός ότι εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική στρατηγική της Ευρώπης, αποτελεί μια αφετηρία για την αξιοποίηση όλων των κοινωνικών δυνάμεων. Τα ΑΜΕΑ είναι παρόντα όχι μόνο πληθυσμιακά, αλλά και σαν ένας χώρος προσφοράς απέναντι στην κοινωνία, διεκδικούν κάποιες παροχές για να τις επιστρέψουν ανταποδοτικά στο κοινωνικό οικοδόμημα με την προσφορά τους. Αλλά ταυτόχρονα το σύνολο των κοινωνικών παροχών θα αποτελέσει ένα επιχείρημα ότι η ίδια η κοινωνία δεν έχασε τον κοινωνικό της χαρακτήρα.
Η προσπάθεια που γίνεται μέσα από το χώρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας έχει σα στόχο την αναγέννηση της Ελλάδας στην 3η χιλιετία. Έχουμε ανάγκη την ανανέωση μέσα από την αναζήτηση μιας «ταυτότητας» στην Εξωτερική Πολιτική, στην Κοινωνική Πολιτική, τους Θεσμούς και την Παιδεία. Δεν έχουμε δικαίωμα να μείνουμε έξω από την προσπάθεια της προόδου, γιατί θα θεωρηθούμε συνυπεύθυνοι για τα λάθη του παρελθόντος. Η συμμετοχή σε μια νέα Ευρώπη επιβάλλει ρήξεις και ανατροπές και η Ελλάδα συμμετέχει αναγεννημένη στον κόσμο που έρχεται με προτάσεις και λύσεις για την κοινωνική μεταβολή.
Όλα αυτά αποτελούν μια πρόκληση για το μέλλον που δε μπορούμε να του γυρίσουμε την πλάτη. Επιλέγουμε την τόλμη και συμμετέχουμε στα κελεύσματα των καιρών, ανοίγοντας ένα άλλο κεφάλαιο στην πολιτική πραγματικότητα.


Φωτογραφίες ΑΜΕΑ, κ. Δ. Δρογίδη, Σχολικού Συμβούλου με Ντόρα  

http://www.facebook.com/album.php?aid=50450&id=100000607618486&l=cff8207defΑφιερωμένο σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητος πολίτικης ιδεολογίας, αλλά και σε όλους τους Συμμάχους που δεν κατάφεραν να δουν αυτοί την συγκινητική ομιλία απευθείας


Ιδρυτικό μέλος Δημοκρατικής Συμμαχίας Χρήστος Α. Κατσαρός
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
Δήμος Σιντικής Σερρών
Δημοτικό Διαμέρισμα Λιβαδιάς
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000607618486

http://www.facebook.com/album.php?aid=29082&id=100001687050983&saved#!/profile.php?id=100001687050983


Σας παρακαλώ γράψτε αν θέλετε το σχόλιο σας;   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου