Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Ομιλία Μαρίας Λυδάκης στο 5ο Προσυνέδριο – Ηράκλειο, Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος ΤΕΕ/ΤΑΚ, Ιδρυτικό μέλος και μέλος της Ομάδας Πρωτοβουλίας Ηρακλείου της Δημοκρατικής ΣυμμαχίαςΟμιλία  Μαρία Λυδάκη  στο 5ο Προσυνέδριο – Ηράκλειο
Προβολή μεγαλύτερου χάρτη


5ο Προσυνέδριο – Ηράκλειο 08/05/2011
10:00 Το 5ο Προσυνέδριο της Δημοκρατικής Συμμαχίας, στο Ηράκλειο Κρήτης (Ξενοδοχείο Terra Maris, Λιμένας Χερσονήσου, Ηράκλειο).
 Η θεματολογία της Συνδιάσκεψης είναι:
1. Ο τουρισμός, η ενέργεια και η ανταγωνιστικότητα
2. Οι προγραμματικές θέσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας για την περιφερειακή ανάπτυξη της Κρήτης

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Μαρία Λυδάκη,Μάιος 2011, 5ο Προσυνέδριο Δημοκρατικής Συμμαχίας στο Ηράκλειο, με θέμα: Τουρισμός - Ενέργεια – Ανταγωνιστικότητα – Αναπτυξιακό Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης
Κυρία Πρόεδρε, Κύριοι βουλευτές, κύριε ευρωβουλευτά, αγαπητοί σύμμαχοι, φίλες και φίλοι
Καλωσορίζω το 5ο προσυνέδριο της Δημοκρατικής Συμμαχίας στο νησί μας, το οποίο και αποτελεί τον προπομπό του Ιδρυτικού Συνεδρίου του Κινήματός μας στην Αθήνα, στις 27, 28, 29 Μαίου.
Στη δύσκολη αυτή περίοδο, που η χώρα μας βυθίζεται κάθε μέρα και περισσότερο στην κρίση, η Δημοκρατική Συμμαχία βγαίνει με καθαρές θέσεις και προτάσεις για το πώς η οικονομία θα πάρει πάλι τα πάνω της.
Στο πλαίσιο αυτό το κίνημά μας παίρνει θέση υπέρ της αξιοποίησης της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας.
Για να γίνει αυτό σε όφελος της Ελληνικής Οικονομίας αλλά και της Κοινωνίας, απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις.
Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη Χωροταξικού Σχεδιασμού σε επίπεδο Εθνικό, Περιφερειακό και σε επίπεδο Δήμων, μέσα από τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης των Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ).
Τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ συνιστούν τοπικά χωροταξικά Δήμων και αποτελούν την εξειδίκευση των Χωροταξικών Σχεδίων της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Τα τελευταία χρόνια προωθείται στη χώρα μας χωροταξικός σχεδιασμός, που όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη διαθέτουν, και που Τεχνικό Επιμελητήριο, μηχανικοί και πολίτες περιμέναμε, ώστε να μπουν ορισμένοι ρυθμιστικοί κανόνες και να διατυπωθεί ένα πρότυπο κατάλληλο για την αειφόρο ανάπτυξη της Χώρας μας και του Νησιού μας.
Τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχουν θεσμοθετημένα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού, από το 2003, και από το 2005 το Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού καθώς και τα 4 Ειδικά Πλαίσια (για τον Τουρισμό, τη Βιομηχανία, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον Παράκτιο Χώρο).
Επίσης έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ Δήμων τόσο στην Κρήτη όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Λόγω όμως και της εφαρμογής του Σχεδίου Καλλικράτης, το οποίο άλλαξε το Χάρτη της Ελλάδας, προκύπτει η ανάγκη για αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Χωροταξικών Σχεδίων σε όλα τα επίπεδα.
Για παράδειγμα, με την εφαρμογή του Καλλικράτη δημιουργήθηκαν νέοι διευρυμένοι Δήμοι, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ τα οποία δεν καλύπτουν το Δήμο στο σύνολό του, αλλά μέρος αυτού.
Ενόψει λοιπόν της απαραίτητης αναθεώρησης των χωροταξικών σχεδίων αλλά και της ρύθμισης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας προκειμένου να οδηγήσουμε την Ελλάδα ξανά σε τροχιά ανάπτυξης, προτείνονται:
 Η καταγραφή της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας, καθώς μόνο το 20% αυτής είναι καταγεγραμμένο στο μητρώο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου.
 Η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου. Το κτηματολόγιο μπορεί να αποτελέσει ένα μοχλό ανάπτυξης αφού με την ολοκλήρωσή του αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας.
 Δημιουργία ενιαίας Βάσης Δεδομένων που θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τις χρήσεις γης, το Δίκτυο Natura, τις Δασικές εκτάσεις, τις αρχαιολογικές ζώνες, τη γη υψηλής παραγωγικότητας, τα όρια οικισμών, τις περιοχές προς πολεοδόμηση κλπ.
 Επίσης κρίνεται αναγκαίο, η αναθεώρηση των Ειδικών Πλαισίων να προηγηθεί της αναθεώρησης των Περιφερειακών Χωροταξικών, έχοντας την πεποίθηση ότι αν αυτό δε συμβεί, η περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα της Κρήτης θα απέχει πολύ από το να μπορεί να χαρακτηρίζεται αειφόρος.
Ο στόχος όλων των παραπάνω θα πρέπει να είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης, της Ελλάδας. Οι τουριστικές δραστηριότητες, η βιομηχανία και οι επενδύσεις στις ΑΠΕ (αιολικά – φωτοβολταϊκά πάρκα) θα πρέπει να γίνονται σεβόμενες τις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τους «δείκτες φέρουσας ικανότητας» και την επάρκεια των φυσικών πόρων.
Η αξιοποίηση επομένως της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια αυτά, σύμφωνα δηλαδή με τις χρήσεις που προβλέπονται από το χωροταξικό σχεδιασμό, στον οποίο ας μην ξεχνάμε ότι τον πρώτο λόγο έχουν οι τοπικές κοινωνίες.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω σχετικά με την έκταση των περίπου 450, προς αξιοποίηση, στρεμμάτων της πρώην Αμερικάνικης βάσης Γουρνών, για την οποία ακούγονται πολλά και γίνονται συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών (Το θέμα έφερε στη Βουλή των Ελλήνων και ο βουλευτής Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρης Αυγενάκης), υπάρχει ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Γουβών εγκεκριμένο και δημοσιευμένο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπου προβλέπονται συγκεκριμένες χρήσεις γης και οι οποίες θα πρέπει να γίνουν σεβαστές.
Το ΣΧΟΟΑΠ καθορίζει το χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών ως «πολιτιστικό – παιδαγωγικό πνεύμονα του δήμου υπερτοπικής σημασίας», διατηρώντας παράλληλα, το Δημαρχείο, το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, το Ενυδρείο, τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και τους χώρους εκπαίδευσης, όπως το Μουσικό και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο.
Επομένως όποια αξιοποίηση και αν προταθεί θα πρέπει να συνάδει με τις υπάρχουσες και τις προβλεπόμενες χρήσεις.
Κλείνοντας θα ήθελα να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα του σχεδιασμού που εν συντομία περιέγραψα, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερο περιβάλλον, ευνοϊκότερο για επενδύσεις και ανάπτυξη.
Αυτό είναι το περιβάλλον που θέλουμε και διεκδικούμε οι Νέοι της Δημοκρατικής Συμμαχίας.

Σας ευχαριστώ πολύ!


Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους τους Συμμάχους & Συμμαχήτριες

Με τιμή και εκτίμηση,


Χρήστος Α. Κατσαρός (Chris Sintiki) http://www.facebook.com/profile.php?id=100000607618486

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου