Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Ομιλία Γιώργου Κοντογιάννη στο 1ο Προσυνέδριο Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Πρώτη Προσυνεδριακή Συνδιάσκεψη, Σάββατο 19 Μαρτίου 2011, ΣΕΦ - Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» - 10:00 π.μ.Ομιλία Γ. Κοντογιάννη στο 1ο Προσυνέδριο
Η Δημοκρατική Συμμαχία γεννήθηκε μέσα από την κρίση, όχι όμως για να αποτελέσει μέρος της κρίσης ενός πολιτικού συστήματος που καταρρέει αλλά για να ηγηθεί της νέας πολιτικής πραγματικότητας που ορίζεται ως μεταπολιτική περίοδος, μια έννοια που ήδη η κοινωνία βιώνει. Δηλαδή ενός πεδίου μέσα στο οποίο η κοινωνία συνθέτει ακόμα και αντίθετες θέσεις, αλλά στην ουσία γεννά πολιτικά δεδομένα που την εκφράζουν. Επί παραδείγματι ο Έλληνας από τη μια θέλει αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, αλλά από την άλλη δεν θέλει ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου. Από τη μια θέλει μια καλή σύνταξη, αλλά από την άλλη δεν θέλει να υποβληθεί σε θυσίες για να την εξασφαλίσει. Ακούει όμως με ενδιαφέρον την αλήθεια και θέλει κίνητρα για να ακολουθήσει αυτούς που θα την εκφράσουν, ενώ γυρίζει την πλάτη σε δημαγωγικές πολιτικές του παρελθόντος. Θα μπορούσε να παρομοιάσει κανείς την κατάσταση ως ένα μπιγκ μπανγκ στον πολιτικό χάρτη της χώρας μας, στον οποίο θα κυριαρχήσει η σύνθεση αντίθετων μέχρι χθες πολιτικών θέσεων και τάσεων, απαλλαγμένες από πολιτικές ιδεοληψίες και ιδεολογικά στερεότυπα. Και όλα αυτά με στόχο την ανάγκη εφαρμογής ρεαλιστικών, ακόμα και ανατρεπτικών, προτάσεων που ως στόχο θα έχουν την κοινωνική δικαιοσύνη και την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας. Αυτά συμβαίνουν σε όλους τους τομείς πολιτικής δράσης και ιδιαίτερα στην οικονομία, με έμφαση στα δημοσιονομικά, όπου η κυβέρνηση εμφανίζεται, δυστυχώς, αδύναμη να κατανοήσει την σκληρή πραγματικότητα και ακολουθεί λύσεις εύκολες στον τομέα των δημοσίων εσόδων. Λύσεις όμως προσωρινές, λύσεις χωρίς προοπτική. Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να επινοήσει ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα (δυστυχώς όμως εκτρέπεται σε ποινικοποίηση του φορολογικού συστήματος), και δεν κατανοεί πως η ελληνική κοινωνία αδυνατεί να υποστηρίξει φοροδοτικά οποιοδήποτε φορολογικό σύστημα, γιατί ξεπεράσθηκαν οι γραμμές αντοχής της. Άρα λοιπόν εκείνο που χρειάζεται είναι να επινοήσουμε ένα τρόπο ενίσχυσης της φοροδοτικής ικανότητας των Ελλήνων, που θα είναι και δίκαιος και ορθολογικός. Γιατί σήμερα το κράτος παριστάνει ότι φορολογεί τους πολίτες και οι πολίτες παριστάνουν ότι πληρώνουν. Πρόκειται για ένα εικονικό φορολογικό σύστημα όπου η κλοπή πάει σύννεφο, τα έσοδα καταρρέουν και τελικά την νύφη πληρώνουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι αλλά και η μεγαλύτερη μερίδα των έντιμων επαγγελματιών. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Και παρά ταύτα η κυβέρνηση αντί να αναζητήσει τρόπους επίλυσης του προβλήματος, μέσω ενίσχυσης της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, ενισχύει με ποινικού χαρακτήρα μέτρα το έλλειμμα εμπιστοσύνης και το αίσθημα αδικίας. Καθιστά το σύστημα ακόμα πιο πολύπλοκο δίνοντας τη δυνατότητα ενίσχυσης μηχανισμών διαφθοράς που ζουν και βασιλεύουν σε πολλές εφορίες. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι μια νέα οικονομική πολιτική δεν μπορεί να στηρίζεται στην περαιτέρω επιβάρυνση του πολίτη που παράγει. Αντίθετα πρέπει να ελαφρυνθεί δραστικά ο κόσμος της επιχειρηματικότητας και ο ιδιωτικός τομέας, αυτοί δηλαδή που γεννούν θέσεις εργασίας και κινούν το χρήμα στην αγορά. Ο κεντρικός στόχος μιας νέας φορολογικής πολιτικής πρέπει να είναι τριπλός: - Πρώτον δημιουργία απλού, σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος - Δεύτερον, δραστικός περιορισμός της φοροδιαφυγής - Τρίτον να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα Στη Δημοκρατική Συμμαχία πιστεύουμε ότι η φορολογία πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο ώστε να είναι κοινωνικά ισόρροπη, να ενθαρρύνει την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, όπως είναι η εκπαίδευση. Να είναι ανταποδοτική σε σχέση με τις υπηρεσίες που λαμβάνει ο πολίτης από το κράτος, διαφανής για να προλαμβάνεται η αυθαιρεσία, αναδιανεμητική ώστε να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και να προσφέρει επαρκείς ευκαιρίες για όλους τους πολίτες με στόχο την ανάπτυξη. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνουμε: 1. Μειωμένο φορολογικό συντελεστή επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων στο 20%. 2. Κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. 3. Σύνδεση των φορολογικών στοιχείων των επιχειρήσεων on line με το υπουργείο Οικονομικών με στόχο να μειωθεί σημαντικά το διαχειριστικό κόστος των επιχειρήσεων. 4. Δημιουργία ενός νέου μηχανισμού φορολογικών ελέγχων, ο οποίος θα στελεχώνεται από νέους μη μόνιμους και καλά αμειβόμενους υπαλλήλους, με υψηλά προσόντα. Η παρακολούθηση και οι έλεγχοι θα γίνονται κυρίως ηλεκτρονικά. 5. Πάγιο σύστημα ρύθμισης χρεών για να αποφευχθούν στο μέλλον γενικευμένες φορολογικές αμνηστίες και τραγελαφικές ρυθμίσεις όπως η περαίωση. 6. Τακτικό φορολογικό έλεγχο σε δείγμα τουλάχιστον 15% των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων ετησίως, ο οποίος εξαντλείται στο τρέχον έτος και μόνο όταν υπάρχει σοβαρό αδίκημα καλύπτει προηγούμενες χρήσεις. 7. Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διαβίωσης, όπως επίσης και σε αγαθά και υπηρεσίες που συνιστούν τους πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας όπως ο τουρισμός και τα αγροτικά μας προϊόντα. 8. Παροχή φορολογικών κινήτρων ενίσχυσης της αποταμίευσης, των εξαγωγών και των επενδύσεων . 9. Εξάντληση στην πηγή του φόρου επί των μερισμάτων των επιχειρήσεων. 10. Εκλογίκευση των ποινών, των προστίμων και των προσαυξήσεων. Σήμερα για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του ΦΠΑ η προσαύξηση είναι 2%, δηλαδή 24% το χρόνο. Πρέπει επιτέλους να πάψει η σχέση του κράτους με τους πολίτες να είναι τοκογλυφική. Αντίθετα όταν το κράτος χρωστά στους πολίτες δεν επιβάλλεται καμία προσαύξηση και το βιώνουμε με την καθυστέρηση επιστροφής ΦΠΑ. 11. Διδασκαλία στο σχολείο μαθήματος που αφορά την ανταποδοτική σχέση κράτους – πολίτη με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη φορολογικής συνείδησης στη νέα γενιά πολιτών. Την φοροδιαφυγή θα την πατάξει το ελληνικό κράτος αν καταφέρει και στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας προς δύο πλευρές. Πρώτον, ότι δεν κάνει συμβιβασμούς με κανέναν όσο ψηλά κι αν βρίσκεται και όσο δύναμη κι αν κατέχει είτε μέσω της θέσεώς του στην πολιτική, είτε στην οικονομία, είτε στα μέσα ενημέρωσης. Και δεύτερον, ότι είναι αποφασισμένο να σπάσει το απόστημα της διαφθοράς μέσα στις εφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως το ζητούμενο δεν είναι μόνο η λήψη σωστών μέτρων, αλλά η εφαρμογή τους, γιατί μόνο και μόνο τότε θα υπάρξουν αποτελέσματα. Προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε στη Δημοκρατική Συμμαχία με μπροστάρισσα την Ντόρα Μπακογιάννη. Στόχος μας είναι η προσφορά στον πολίτη, η προσφορά στην πατρίδα. Δεν βρισκόμαστε εδώ, ούτε με ιδιοτέλεια ούτε για να κερδίσουμε θέσεις που ούτως ή άλλως είχαμε. Είπαμε όχι σε όσα μας βόλευαν και ξεκινήσαμε νέα πορεία. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε συνειδητοποιήσει ότι για να προχωρήσει η Ελλάδα μπροστά, για να βγούμε από την κρίση πρέπει να πούμε όλη την αλήθεια στο λαό. Γιατί πιστεύουμε ότι ως Έλληνες μπορούμε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να συνεννοηθούμε. Εθνική συνεννόηση χρειαζόμαστε και όχι λαϊκισμό που οδηγεί σε διχασμό. Και είναι απογοητευτικό να βλέπουμε τις πολιτικές δυνάμεις που ευθύνονται για την κρίση να αρνούνται την εθνική συνεννόηση. Είμαστε εδώ γιατί είμαστε αποφασισμένοι να αφήσουμε πίσω μας το χθες και όσους το αντιπροσωπεύουν. Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από την ανατροπή πολιτικών που αποδείχθηκαν καταστροφικές, θα φέρουμε την αναγέννηση της πατρίδας μας. Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να ηγηθούμε αυτής της προσπάθειας, της προσπάθειας που πρέπει να βρει νικητή την αλήθεια, να βρει νικητή τη λογική, της προσπάθειας που θα βρει νικητή την Ελλάδα!Με τιμή και εκτίμηση,
Χρήστος Α. Κατσαρός Ιδρυτικό Μέλλος Λιβαδιά Σιντικής Σέρρων
Chris Sintiki
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001687050983 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου